Accessibilitat

Els criteris d’accessibilitat d’aquest lloc web

El web del d’Art Primer ha estat dissenyat seguint les últimes normes i recomanacions del World Wide Web Consortium.