Online credits

Edició i Coordinació: Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC)

Direcció del projecte: Jusèp Boya, director del MAC

Coordinació: Joan Muñoz, MAC i Lavert Projectes Culturals

Redacció dels texts i continguts: Jusèp Boya, director del MAC i Dra. Inés Domingo (ICREA, UB)  i Dr. Antoni Palomo (MAC), comissaris de l’exposició.

Correcció i traducció de texts: Miriam Salvatierra – Dissenyvisual SL.

Disseny i desenvolupament: Infinitum digital

Fotografies: Pepo segura i copyright als arxius corresponents

Il·lustracions, gràfiques i disseny gràfic: Marta Carreté

Audiovisuals: Jordi Orobitg Produccions

Animacions: Jordi Orobitg (direcció), Carlos Ruíz (animador en cap), Alex Verdú (cap de VFX) i Lucas Zambotti (ajudant textures)