Arquer i bou d’una agrupació de figures arrencades