Calota cranial d’humà anatòmicament modern

Plaqueta gravada (dos bòvids i èquid). Superposició de tres animals gravats: un bòvid amb banyes en U orientat cap a la dreta, un bòvid sense cap en posició descendent i un èquid orientat a l’esquerra. Els bòvids han estat dissenyats en traç compost i l’èquid en traç simple.
Cova del Parpalló, Gandia, València Magdalenià inferior (20.000-17.700 anys abans d’ara) Museu de Prehistòria de València Núm. inv. 19349. 79 x 56 x7 mm Fot. Arxiu SIP del Museu de Prehistòria de València i calc de Valentín Villaverde