Escena de cacera d’una cabra salvatge (fotografia i calc)