Escena de persecució d’un animal ferit (fotografia i calc)