Figura humana singular amb màscara de bou, cérvola i altres restes