Gràfic de plaqueta gravada

Gràfic de plaqueta gravada (dos bòvids i èquid). Superposició de tres animals gravats: un bòvid amb banyes en U orientat cap a la dreta, un bòvid sense cap en posició descendent i un èquid orientat a l’esquerra. Els bòvids han estat dissenyats en traç compost i l’èquid en traç simple.