Panell de la pantera, galeria dels panells vermells