Rinoceront del fris dels tres rinoceronts, dibuixats amb diòxid de manganès