Henri Breuil i Martín Almagro davant l’entrada del Cogul